Forskarskolan i kulturhistoriska studier

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Forskarskolan i kulturhistoriska studier

Forskarskolan i kulturhistoriska studier - FoKult

Välkommen till Forskarskolan i kulturhistoriska studier vid Stockholms universitet.

Under åren 2010-2014 erbjuder forskarskolan utbildning för doktorander vid Humanistiska fakulteten. 19 doktorander har antagits av forskarskolan och Humanistiska fakultetens institutioner. De områden inom fakulteten som primärt berörs av FoKult är historiskt inriktade ämnen, kulturämnen samt kulturhistoriska inriktningar i andra humanistiska ämnen.

FoKults egna doktorander är dels kopplade till en av fakultetens institutioner och dels till forskarskolan. Med sina skilda ämnen som utgångspunkt arbetar doktoranderna med frågor som rör relationen mellan det förgångna och nutiden, liksom med frågor om det mer eller mindre avlägset förflutna. Detta för att på nya sätt göra det förflutna angeläget i vår föränderliga samtid.

Forskarskolan utgör en gemensam mötesplats där doktoranderna träffas och berikar varandras forskning, i seminarier, kurser och resor. Forskarskolans styrgrupp och inbjudna forskare bidrar också med fördjupning genom föreläsningar, seminarier och handledning. FoKults seminarier och kurser kommer även till del att vara tillgängliga för samtliga doktorander inom Humanistiska fakulteten.

KONTAKT

Postadress:
FoKult
Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Stockholms universitet
Wallenberglaboratoriet
106 91 Stockholm

Besöksadress:
Wallenberglaboratoriet
Stockholms universitet
Lilla Frescativägen 7
104 05 Stockholm

Hitta till oss | Stockholms lokaltrafik