Om avhandlingen:

Nära hälften av Sveriges kommuner använder sig av någon känd person i marknadsföring. I avhandlingen undersöker konstvetaren Johan Linder bruket av fyra personer på fem olika platser – Selma Lagerlöf i Sunne, botanikern Carl von Linné i Uppsala och Småland, uppfinnaren J P Johansson i Enköping och kommissarien Kurt Wallander i Ystad. Johan Linder närmar sig de fem orterna och finner ett varierat material – från personmuseer till monument, från stadsvandringar till slogans. I materialet söker han svar på frågor kring idealiserande blickar på kulturarvets gestaltningar. Vad händer med en plats när den gestaltas utifrån föreställningar om en person? Vad sker med föreställningarna om personerna?  Linders exempel illustrerar ett vanligt bruk av kulturarvet som marknadsföringsinstrument. Denna tendens märks över hela landet. Turismens användning av denna typ av miljöer innebär förändrade betydelser på platserna. I avhandlingen studeras denna tendens också på ett större plan och ställer därför frågor kring vilken betydelse besökare har för skapandet av kulturarvsplatser.