Kurserna som ges på Stockholms universitet ht 2010-2012, samt vt 2013 är i mån av plats öppna för samtliga doktorander vid Humanistiska Fakulteten, medan internatkurserna vt 2010-2012 är riktade enbart till FoKults egna doktorander.

vt 2010: Historiebruk – exemplet Athen.

ht 2010: Vad är kulturhistoria?

vt 2011: Kulturhistoria - exemplet Rom.

ht 2011: Historia, tolkning, narrativitet.

vt 2012: Kulturarvets institutionalisering – exemplet Washington.

ht 2012: Transmedialitet – kulturhistoriska utmaningar

vt 2013: Konstruktionen av det förflutna

ht 2013: Kulturmöte, identitet, kategorisering – exemplet Istanbul.