Forskarskolan i kulturhistoriska studier är organiserad av humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. En styrgrupp, med representanter för relevanta ämnen, har det övergripande ansvaret för forskarskolan. Den löpande verksamheten vid forskarskolan koordineras av en föreståndare, en ställföreträdande föreståndare och en forskningssekreterare.
 

 
Bild av Inga Sanner
 

Föreståndare:

Inga Sanner, Professor, Idéhistoria

 

 

 

 

 

 

  

 
bild av Anders Andrén
 

 Stf. Föreståndare:

Anders Andrén, Professor, Arkeologi

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild av Anna Källén
 

 Forskningssekreterare:

Anna Källén, Fil Dr, Arkeologi

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomihandläggare:

Annika Mobacker
annika.mobacker@ark.su.se

Styrgrupp:

Anders Andrén, Professor, Arkeologi
Anders Cullhed, Professor, Litteraturvetenskap
Mats Hallenberg, Lektor, Historia
Eva-Carin Gerö, Professor, Grekiska / Klassiska språk
Peter Gillgren, Professor, Konstvetenskap
Inga Sanner, Professor, Idéhistoria
Pelle Snickars, Docent, Filmvetenskap / Kungliga Biblioteket
Birgitta Svensson, Professor, Etnologi

Doktorandrepresentanter:

Niklas Haga
Elisabeth Niklasson